Noțiuni și definiții

misiune ASCP

Soluțiile tehnologice  dedicate rezolvării  problemelor cu care se confruntă orașele contemporane (trafic, aglomerație, poluare, etc.) au fost unite de mediile științifice și instituțiile comunității  europene sub umbrela conceptului de Smart  City.

Definiția Smart City cuprinde de asemenea procesele de schimbări complexe (de infrastructura, instruire, mentalități, etc) necesare pentru creșterea calității vieții în regim de eficientizare a consumului de resurse. Metodele de implementare a schimbărilor și mijloacele tehnologice aferente acestora  sunt  parte a  noțiunii de Smart City.

Termenul de Smart City este utilizat și pentru a desemna  orașele  care apelează intensiv la tehnologiile noi ”tip Smart” dedicate  îmbunătățirii  serviciilor publice, creșterii nivelulului de comfort al cetățenilor din localitățile  urbane și rurale, eficientizării consumurilor de resurse și reducerii cheltuielilor pe termen mediu și lung.  Instituțiile comunității europene acordă o susținere  consecventă  dezvoltării localităților urbane și rurale în ”scenariul SMART”.

orangeInovațiile tehnologice și digitale centrate pe soluționarea eficientă a problemelor  zonelor populate și deschiderea comunității europene spre implementarea acestora fac posibil ca în orașele contemporane să se aplice în ordine progresivă  soluțiile tip SMART.

redSoluțiile adoptate de către orașele inteligente de top (ex. Londra, Barcelona, Viena) apelează la ultimele inovații apărute în domeniul tehnologic și digital – dar nu numai – pentru a face față unor probleme cu care se confruntă aceste orașe metropole, cum sunt: aglomerarea,  deșeurile, poluarea, siguranța locuitorilor, traficul anevoios, etc.

yellowNatura metodelor aplicate  în aceste orașele implică  crearea unor echipe operaționale  multidisciplinare a căror activitate generează rezultate pe termen mediu și lung, versus soluțiile pe termen scurt care se dovedesc ineficiente într-o abordare de perspectivă.

orangeEvoluția orașelor inteligente probează în fapt necesitatea colaborării între specialiștii din diferite domeniiurbaniști, arhitecți, constructori, ingineri, furnizori de servicii, responsabilii de elaborarea politicilor publice, oameni de afaceri și antreprenori, societatea civilă, mediul academic, și nu în ultimul rând, cetățenii.

PARAMETRI SMART

* O scurtă prezentare a fiecărui concept a fost propusă într-o prezentare de către compania Frost & Sullivan

Asocierea tot mai frecventă care se face între Smart City și soluțiile tehnologice dedicate cu precădere doar uneia dintre  problemele cu care se confruntă autoritățile locale  a generat replica cercetătoarei olandeze,  cadru didactic la Universitatea din Amsterdam și director general al Agenției de Evaluare a Mediului PBL din Olanda – Maarten Hajer privitoare la necesitatea  unor abordări strategice.

După părerea cercetătoarei este imperativ  să se acorde mai multă atenție concretizări conceptului de SMART URBANISM prin prisma ideii macro – cea de urbanism inteligent. Experta în politici publice susține necesitatea  ca intențiile de aplicare a conceptului Smart City să fie proiectate și lansate de către cei care înțeleg cel mai bine care este „metabolismul unui oraș” și anume,  specialiștii în urbanism și planificare urbană.  Implementarea de  soluții tehnice pe măsura aparițieie acestora, în absența unei strategii inițiate și semnate de către specialiștii în urbanism și planificare urbană, pe termen mediu și lung lasă loc de haos.

Conceptul de Smart City nu mai este chiar tânăr – o simplă căutare pe Internet va rezulta într-o gamă largă de resurse, definiții și exemple, argumente pro și contra, companii care se mândresc cu contribuția pe care au avut-o în crearea lor, programe care finanțează proiecte ce vizează dezvoltarea lor, autorități la toate nivelurile (locale, naționale și internaționale) care își prezintă realizările în atingerea unui grad de „inteligență” în zonele lor de activitate etc.

Smart City este un concept foarte dinamic – un proces de transformare continua prin inovare tehnologică, urbanistică sau managerială. Astfel este punctat și în acest articol de fond publicat pe website-ul autorităților britanice: „conceptul nu este static: nu există o definiție absolută a unui Smart City, nici un punct final, ci mai degrabă un proces, sau o serie de pași, prin care orașele devin mai „locuibile” si reziliente și, astfel, mai apte să răspundă rapid noilor provocări ce apar” (p.7).

(pentru a accesa lucrarea menționată apăsați aici)

Mulți aleg să definească orașele inteligente prin semnalizarea principalelor arii de aplicare a schimbărilor ”tip Smart”. Astfel, un Smart City poate fi descris ca unul dotat cu următoarele atribute: clădiri inteligente, mobilitate inteligentă, infrastructură inteligentă, tehnologie inteligentă, energie inteligentă, cetățeni inteligenți și conducere și educație inteligente.