1.functional

Un oraș FUNCȚIONAL

Implică grija pentru consumul de timp al cetățenilor; reduce pierderile de timpi si resurse ale aparatului administrativ ; face posibil accesul facil al locuitorilor și agenților economici la informații de primă necesitate și fluidizează procesele administrative; implementarea este posibilă prin prin: 

 • dotările tehnologice și digitale ale instituțiilor publice;
 • instruirea funcționarilor publici;
 • instruirea locuitorilor;
 • crerea de platforme online pentru diferite servicii publice (plata taxelor, a impozitelor, a amenzilor, transmiterea cererilor, solicitărilor, sesizărilor, declarațiilor etc.)
 • aplicații și monitoare de acces public care reduc timpii necesari cetățenilor pentru acțiuni elementare cum sunt: prestațiile la stat, onorarea impozitelor, etc.;
 • modernizarea departamentelor operative prin retehnologizarea serviciilor publice;
 • soluțiile tehnologice și digitale existente sunt adecvate atât sectorului public cât și celui privat .

Un oraș EFICIENT

Implică raportul optim între consumul de resurse și necesitățile reale, pierderile de resurse sunt reduse la zero, sau după caz, minimilaizate; presupune o abordare pe termen mediu și și lung. Dotările necesare sunt: 

 • Rețele electrice inteligente (Smart Grid) – colectarea de date privind consumul de energie; optimizarea prceselor de producție și distribuția de energie;
 • Eliminarea pierderilor de energie în rețea;
 • Posibilitatea de a furniza energie în rețea;
 • Cogenerarea;
 • Clădirile active;
 • Iluminatul public tip Smart;
2.eficient
3.sigur

Un oraș SIGUR

Crearea și funcționarea unor sisteme dedicate

a) reducerii  infracționalității și a criminalității

b) minimalizării efectelor negative cauzate de intemperiile naturale. Acestea implică dotări tehnologice și digitale cum sunt: 

 • Străzi supravegheate (camere video, senzori de natura diversă);
 • Echipamente ce permit identificarea rapidă a persoanelor , vehiculelor;
 • Servicii de intervenție performante (reliable).

Un oraș PRIETENOS CU MEDIUL

Operează schimbările necesare pentru îmbunătățirea calității aerului, apei, solului; Planurile de dezvoltare urbane se fac ținând cont de criteriile de calitate ale mediului. Implementare: 

 • Raport optim între spațiile verzi și cele construite;
 • Clădiri active;
 • Elemente de arhitectură organică – clădirile se integrează spațiilor verzi;
 • Reducerea cantității deșeurilor;
 • Reducerea indicilor de poluare.
4.prietenos cu mediul
5.curat

Un oraș CURAT

Implică soluționarea problemei deșeurilor (colectare-reciclare, reducerea lor), poluării, valorificarea și nu exploatarea mediului înconjurător. Implementare prin dotări tehnologice și digitale, planificare urbană care presupune aplicarea acestora: 

 • Optimizarea rutelelor de colectare a deșeurilor prin utilizarea senzorilor de tomberoane;
 • Reducerea timpilor petrecuți în trafic și implicit a emisiilor de CO2;
 • Instalarea de platforme inteligente de măsurare a gradului de poluare a aerului, apei;
 • Reducerea factorilor de poluare vizuală și sonoră.

Un oraș SUSTENABIL

Operează cu schimbări macro pe termen mediu și lung. Este angrenat  în proces de continuă creștere a calității vieții locuitorilor: timp, aer, apă, sol. 

 • Un oraș eficient;
 • Într-un proces continuu de îmbunătățire și modernizarea a bazei tehnologice și digitale de care dispune.
6.sustenabil
7.deschis

Un oraș DESCHIS CĂTRE OAMENI

Asigură o comunicare eficientă (timpi, necesitate reală, soluții) între cetățeni și autoritățile publice, furnizorii de servicii urbane. Implementare prin dotări tehnologice și digitale. 

 • Aplicații și monitoare accesibile locuitorilor;
 • Tehnologii care permit autorităților publice să soluționeze întrebările în timpi optimi;

Un oraș COMFORTABIL pentru locuitori și turiști

Implică accesul facil la informații de primă necesitate privind geografia urbană, posibilitățile de circulație rapidă, obiective culturale, de agrement, centre comerciale, locuri de alimentație  publică: 

 • Aplicații și monitoare de acces public care reduc timpii cetățenilor în acțiuni elementare de prestații la stat;
 • Aplicații și monitoare de acces public care permit valorificarea obiectivelor culturale prin facilitarea accesului la informații.
8.comfortabil