Asociația SmartCityPro

Asociația Smart City Pro (ASCP) are ca scop promovarea și implementarea conceptului „Smart City” pe teritoriul României pentru creșterea calității vieții cetățenilor în regim de eficientizare a consumului de resurse.

Funcția ASCP rezidă în dezvoltarea zonelor urbane și interurbane, în principal prin folosirea și integrarea unor soluții tehnologice (TIC). La baza activităților ASCP stau următorii parametri cheie necesari în definirea conceptului Smart City.

misiune ASCP

ASCP își propune să realizeze activități de informare a următoarelor segmente de public țintă: autorități publice locale, autorități publice de stat cu responsabilități și putere de decizie relevante în aria conceptului Smart City, grupuri profesionale cu expertiză în aria conceptului Smart City, mediul de afaceri, publicul larg.

Activitatea de informare și promovare a ASCP este completată de inițiative concrete de soluționare a problemelor din zonele urbane și rurale prin mijloace „Smart City”, pentru obținerea beneficiilor caracteristice unui oraș dezvoltat cu inteligență, adecvat unei tări europene în mileniul al treilea. Printre aceste beneficii enumerăm: reducerea risipei de timp și resurse, condiții de trafic fluent, locuri de parcare suficiente și ușor de reperat, străzi curate și multe altele.

ASCP își propune să îndeplinească rolul unei platforme comune pentru ideile,  necesitățile  și dificultățile sesizate  de către autoritățile publice și cetățeni,  proiectele și soluțiile avansate de către specialiști din diferite domenii.

Lansarea unor inițiative realizabile este fundamentată de expertiza profesională a Membrilor Consiliului Strategic și a grupurilor multidisciplinare de lucru întrunite în ASCP pentru aplicarea și dezvoltarea parametriilor cheie Smart City în România.

Valori

INTELIGENȚĂ

DINAMISM

EFICIENȚĂ