Smart City Amsterdam

Orașul inteligent prin coeziune socială și efort comun

Amsterdamul este astăzi un exemplu de oraș inteligent prin parteneriatul dintre sectoarele public și privat, colaborarea între specialiști din domenii diferite și uniunea locuitorilor. Peste 70 de parteneri implicați în testarea și dezvoltarea de idei și proiecte interacționează pe o platformă online comună, pentru o viață de calitate. Orașul este valorificat drept laborator urban dinamic cu rezultate și idei expuse pentru discuții și dezbateri pe site-ul Amsterdam Smart City.

Dreptul locuitorilor la o viață de calitate

Trei dovezi de respect pentru banii și inteligența locuitorilor – din Amsterdam